สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานในสังกัด

1. สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
The Oddice Plus เลขที่ 55 หมูที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร/โทรสาร.053-270890

2. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.053-999000 โทรสาร 053-999099
http://www.chiangmainightsafari.com/

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200