๑. ประกาศ สพค. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป้นผู้ปฏิบัติงาน ลว.๑๐ มี.ค. ๕๘

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300