สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปรัชญาขององค์กร  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230