ข้อมูลงบการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน 2556

ข้อมูลงบการเงิน 2557

ข้อมูลงบการเงิน 2558

ข้อมูลงบการเงิน 2559

  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • งบรายได้และค่าใช้จ่าย
  • งบกระแสเงินสด
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน 2560

  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • งบแสดงผลดำเนินงานทางการเงิน
  • งบกระแสเงินสด
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300