รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

==============================================================

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

=========================================================

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559

==============================================================

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

==============================================================

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

==============================================================

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ไตรมาสที่ 1
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
  • รายงานการติดตามแผนและผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  • รายงานการติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
  • รายงานการติดตามแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ไตรมาสที่ 2
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
  • รายงานการติดตามแผนและผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  • รายงานการติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
  • รายงานการติดตามแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ไตรมาสที่ 3
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
  • รายงานการติดตามแผนและผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  • รายงานการติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
  • รายงานการติดตามแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ไตรมาสที่ 4
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
  • รายงานการติดตามแผนและผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  • รายงานการติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
  • รายงานการติดตามแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล

=========================================================

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

==============================================================

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561

==============================================================

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ไตรมาสที่ 1
 • ไตรมาสที่ 2
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
  • รายงานการติดตามแผนและผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  • รายงานการติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
  • รายงานการติดตามแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ไตรมาสที่ 3
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
  • รายงานการติดตามแผนและผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  • รายงานการติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
  • รายงานการติดตามแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ไตรมาสที่ 4
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานการติดตามแผนและผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
  • รายงานการติดตามแผนและผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
  • รายงานการติดตามแผนและผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
  • รายงานการติดตามแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล

=========================================================

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300