รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

==============================================================

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

=========================================================

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300