สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเจตจำนงค์ ร่วมต่อต้านการทุจริต

cloud_download
ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาไทย
cloud_download
ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ (EN)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230