สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม...
visibility 26,198

เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self – guided walking tour of chiang mai city)

ม่วนใจ๋ แอ่วเพลิน เดินชมเวียง เชียงใหม่ กับ เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อดีตราช...
visibility 28,939

โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิงคนคร ครอบคลุม  8 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ , จ...
visibility 25,138

สัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ณ โถงท...
visibility 25,405

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร...
visibility 25,759

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230