สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น

visibility 26,200

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” ระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2560 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรม“เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” จัดขึ้นเพื่อ เป็นการเผยแพร่และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาศิลปะการลงรักปิดทองและเครื่องเขินของชาวล้านนา

ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย
– การเรียนรู้วิวัฒนาการของศิลปะการลงรักปิดทองและเครื่องเขินที่เข้าสู่ล้านนา รวมถึงรูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตที่ทำมากจากเครื่องลงรักปิดทองและเครื่องเขิน,ภูมิปัญญาการใช้หาง (ชาด) สร้างงานศิลปกรรมล้านนา, เทคนิคการใช้พู่กันเขียนลายหาง(ชาด), เรียนรู้การเขียนลายรูปแบบต่างๆ ในแบบภูมิปัญญาล้านนา, การพัฒนาและต่อยอดความคิดจาก ภูมิปัญญาด้านงานลงรักปิดทองและเครื่องเขิน, การพัฒนาและต่อยอดทางความคิดจากภูมิปัญญาด้านรูปแบบลวดลายดั่งเดิมและการขูดเขียนลายเครื่องเขิน, การพัฒนาและต่อยอดทางความคิดจากภูมิปัญญาการทำเครื่องเขินในเชิงธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ อาทิ นายเฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี ผู้ดูแลหลักสูตรพิเศษโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนลายชาด, นายเฉลิมพล อาทิตย์สาม ผู้ดูแลหลักสูตรพิเศษโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงรักปิดทอง, นางบัวลอย มหาพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายและการขูดเขียนลายเครื่องเขิน, คุณพัชรา ศิริจันทร์ชื่น ผู้ประกอบการ หจก.วิชัยกุลเครื่องเขิน, และวิทยากรจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230