ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน online

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน online

*** ท่านสามารถคลิกรูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บลิ้งค์ ข้อ 5 ได้ ***

COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300