7 ข้อบังคับ สพค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557

COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300