ฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างที่ปรึกษา (จัดทำแผนแม่บทของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร)

COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300