(Thai) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส

ประกาศเมื่อ 10 April 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300