จัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทเนื้อไก้ และผลผลิตจากสัตว์ปีก ประจำวันที่ 1-10 เมษายน 2558

Sorry, this entry is only available in Thai.

ประกาศเมื่อ 18 March 2015
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300