(Thai) ประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/OHSAS 18001) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 25 June 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300