(Thai) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานระบบน้ำ จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Download
ประกาศเมื่อ 26 June 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300