(Thai) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกรองของถังกรองกายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 8 February 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300