(Thai) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 13 February 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300