(Thai) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ 9 April 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300