(Thai) ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 27 April 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300