Prospective

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

x

Sorry, this entry is...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และโครงการพิเศษ

ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)...

COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300