สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. 11 อัตรา

visibility 4,470

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 11 อัตรา และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นั้น

บัดนี้ สพค. ได้ดำเนินการพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์

กำหนดวันและเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์
ลำดับที่ 1-17 วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 10.30- 12.00 น.
ลำดับที่ 18 – 37 วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.00- 17.00 น.
ลำดับที่ 38-50 วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ลำดับที่ 51 – 86 วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 13.00- 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

cloud_download
ประกาศเลื่อนการสอบ+รายชื่อ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230