สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ท่องเที่ยว 8 จังหวัดไปกับพิงคนคร

visibility 367,306

ภาพยนต์สั้น แนะนำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิงคนคร โดยจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และจะช่วยสร้างรายได้เข้าแก่จังหวัดเป้าหมายต่อไป โดยได้แยกนำเสนอออกเป็น 8 จังหวัด ได้หแก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200