สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง 4

visibility 7,735

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง ต่อเนื่อง เชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ สถานีเกษตรหลวงปางดะ และ สถานีทดลองข้าวไร่และพืชเมืองหนาว อ.สะเมิง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230