สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

การเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมผู้ว่าสัญจรฯ อำเภอเวียงแหน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8/2561 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาระกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมนันทนาการและแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยบริการประชาชน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
news
การเบิกถอนพื้นที่อุทยานดอยสุเทพบางส่วน
news
สพค.มอบปุ๋ยมูลสัตว์โครงการผู้ว่าฯพบประชาชนที่อำเภอฮอด
news
ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประกาศ ณ วันที 29 ธันวาคม 2560
news
ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาาน จำนวน 24 อัตรา
news
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
news
ประกาศทีมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการแสดงต้นทุนการผลิตจักรยาน
news
ร่วมวางพวงมาลาพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2559
news
เปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3
news
Lanna Expo 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
news
“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้สมาชิกใหม่” ลูกเสือโคร่งขาวน้อย 2 ตัว
news
ร่วมการแสดงผลงานประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 84
news
ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300