กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าตรวจพื้นที่การดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงนคร พร้อม นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าตรวจพื้นที่การดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับการเข้าตรวจพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในครั้งนี้เป็นการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เป็นครั้งแรกหลังจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ซึ่งได้เข้าตรวจพื้นที่ในส่วนแสดงทั้งสามส่วน ซาวันนาซาฟารี เพรดดิเตอร์พราวน์และจากัวร์เทรล ส่วนแสดงไทเกอร์เวิลด์ พร้อมทั้งเข้าดูการดำเนินงานด้านการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ภายในโรงพยาบาลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และการให้บริการที่พักในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300