สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การประชุมนำผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

visibility 1,171

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมนำผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้ทำความเข้าใจกับคณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ไปเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กร เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230