การประชุมวิชาการสันนิบาตภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 8 กันยายน 2560 สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจัด การประชุมวิชาการสันนิบาตภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.2560 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300