การฝึกอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรการบริหารสวัสดิภาพสัตว์”

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(อง
ค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรการบริหารสวัสดิภาพสัตว์” พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 โดยมี นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300