การอบรมเรื่อง “การบริหารงานองค์กรภาครัฐ ในยุค 4.0”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยนายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การบริหารงานองค์กรภาครัฐ ในยุค 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. หลักสูตรที่ 1 กลุ่ม B ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300