สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การอบรม PMQA 4.0 &Thailand 4.0

visibility 44,216

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมบุคลากรภายใน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตร การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 โดยมีนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230