กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และเพื่อให้ร่มเงาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นอาหารให้แก่สัตว์ได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมปลูกป่านี้ ได้รับเกียรติจาก นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 150 ต้น อาทิ ต้นอินทนิน, ต้นราชพฤกษ์, ต้นยางนา ต้นขนุน, ต้นชมพู่มะเหมี่ยว, ต้นมะขามป้อม, ต้นกล้วย, ต้นเงาะ และต้นมะไฟ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300