กิจกรรม “ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ” ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออกไข่ไก่ ,สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ,สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และกิจกรรม “ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ” ภายใต้โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300