สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ ! “จักรยานโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยว”

visibility 4,632

รายละเอียดการประกวด

– เป็นบุคคลทั่วไปแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม (ทีมไม่เกิน 3 คน)
– แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. แบบอนุรักษ์ 2. แบบสร้างสรรค์
– เริ่มส่งแบบจักรยานโดยสารประกวด วันที่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559
– ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุน 125,000 บาท
เพื่อเป็นทุนในการผลิตจักรยานโดยสารต้นแบบ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
– จัดนิทรรศการแสดงผลงานผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม มาแสดงและตัดสิน
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559
– ตัดสินการประกวดผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดจักรยานโดยสารต้นแบบ
เพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 14 สิงหาคม 2559

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอนุรักษ์และวิจัย ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 999 003, 081 1180 4222  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230