งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวต้อนรับเยาวชน ในโอกาสการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

งานวันเด็กแห่งชาติ 2560 นี้จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนใฝ่เรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมทั้งการออกกำลังกายผ่านการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น บรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยสนุกกับการเล่นฐานกิจกรรมกว่า 10 ฐาน เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ อาทิ บ้านลม ม้าหมุน รถไฟ เป็นต้น รวมทั้งตื่นเต้นกับการแสดงสมรรถนะของหน่วยกู้ภัยพิเศษ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการตามรอยพ่อของแผ่นดิน ให้เด็กๆได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300