งาน “เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับอำเภอแม่ทา เทศบาลตำบลทาปลาดุก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำพูน วัดทาชมพู และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 1 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา จัดงาน “เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู” ณ สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การจัดงาน“เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู” จ.ลำพูน มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ร่วมลอยกระทงและปล่อยโคมลอยบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีกว่า 500 ลูก อย่างสนุกสนาน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามคติความเชื่อและประเพณีแบบล้านนา ณ วัดทาชมพู มีการสวดมนต์ พิธีบายศรีและผูกข้อมือร่วมกับชุมชนในพื้นที่ รับประทานอาหารตามแบบวิถีชุมชนจากซุ้มกาดหมั้วคัวลำ โดยเฉพาะไก่แดงทาชมพู ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นแห่งเดียวของอำเภอแม่ทา และอาหารพื้นเมืองอีกกว่า 20 รายการ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ ฟ้อนหริภุญชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนสวิง ฟ้อนแม้ว สะล้อซอซึง และรำวงย้อนยุค

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300