จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการประจำปี 2560

ในระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการประจำปี 2560 โดยมีนางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมนายชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาพิงคนคร มอบแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ผุ้บริหาร จำนวน 62 ท่านเข้าชมประชุม ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์ โรงแรมฮอไรวันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ทเชียงใหม่ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300