จัดจ้างรังวัดและทำแผนที่ภูมิประเทศ ผังตำแหน่งอาคารบริเวณในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รังวัดและทำแผนที่ภูมิประเทศ รายละเอียดผังตำแหน่งอาคารบริเวณในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300