“จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา”

ทีมที่ชนะการประกวด (คลิ๊ก)

1. ทีมข้าวซอยฟ้าฮ่าม (แผนที่ร้าน) 

2. ทีมบ้านไร่เรือนรัก (แกงฮังเล) (แผนที่ร้าน) 

3. ทีมร้าน Myst Maya (ฮังเลฟิวชั่น) (แผนที่ร้าน) 

4. ทีมโรงแรมสิบแสน (แอ็ปฟิวชั่น) (แผนที่ร้าน)

อาหารล้านนาเป็นมากกว่าอาหาร และสามารถรวมความโดดเด่นของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของภาคเหนือที่สำคัญต่างๆ นำเสนอผ่านอาหารได้ทั้งในความเป็นศาสตร์และศิลป์ สามารถนำเสนอร้อยเรียงความเป็นวิถีล้านนาเป็นเอกลักษณ์และจุดเน้น ทั้งทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ ที่ทำให้ภาคเหนือแตกต่างจากที่อื่นๆ ในประชาคมอาเซียน และมีตำแหน่งในการยืนที่ชัดเจนหลังเปิดประชาคมอาเซียน และนำมาซึ่งการเติบโตและการกระจายรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว การให้ความสำคัญกับ    การพัฒนาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอาหารล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Destination) โดยมี     การสร้างสรรค์ให้อาหารเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการรับรู้ทางด้านอาหารพื้นเมืองภาคเหนือให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไป และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือรายใหม่ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในตลาดอาหารภาคเหนือมากขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาสูตรอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ ให้คงอัตลักษณ์ความโดดเด่น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
  2. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบที่เป็นภาคการเกษตร ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น และเกิดจุดหมายปลายทางแห่งอาหาร (Destination of Gastronomy)
  3. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ขยายฤดูกาลท่องเที่ยว และเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
  4. สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ Chefs ผ่านอาหารที่เป็นสื่อกลางในการส่งมอบประสบการณ์ แก่นักท่องเที่ยว โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดอาหารที่ช่วยเพิ่มมูลค่าประสบการณ์ล้านนา
  5. เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารล้านนาให้เป็นที่รู้จัก และเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวและลิ้มลองรสชาติอาหารล้านนา ยังแหล่งผลิต ถิ่นกำเนิดของรสชาติอาหาร

 

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

  1. จัดประกวดการทำอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ในแบบดั่งเดิม ที่คงรสชาติ และรูปลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นพื้นบ้านล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสนับสนุนการประกอบอาหารในแบบดั่งเดิมและใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นที่หาที่ไหนไม่ได้ มีเฉพาะในภาคเหนือเป็นส่วนประกอบ จำนวน 8 เมนู ได้แก่ ข้าวซอย แกงฮังเล แกงแค น้ำพริกผักลวก ห่อแอ็ป ไส้อั่ว ลาบ และประเภทซุป
  2. จัดประกวดการทำอาหารล้านนาในแบบฟิวชั่น จาก 8 เมนู ที่สามารถบอกเล่าความโดดเด่นของอาหารล้านนาในแบบใหม่ที่ สะท้อนกลิ่นอายความเป็นล้านนา โดยพัฒนาอาหารจาก 8 เมนูดั้งเดิม ได้แก่ ข้าวซอย แกงฮังเล แกงแค น้ำพริกผักลวก ห่อแอ็ป ไส้อั่ว ลาบ และแกงโฮ๊ะ
  3. จัด Lanna Gala Dinner โดยเสิร์ฟผลงานเมนูอาหารที่ชนะการประกวดทำอาหาร เชิญแขกผู้มีเกียรติเพื่อร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงในแบบล้านนา เพื่อเป็นการต่อยอดและประชาสัมพันธ์อาหารล้านนาให้เป็นที่รู้จัก และสานต่อปณิธานในการส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนาในเขตพัฒนาพิงคนคร

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300