จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562)

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300