สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ITA กับผู้ปฏิบัติงาน

visibility 1,114

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ITA กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และพร้อมการประเมินผลการดำเนินการประจำปี 2562 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรต่อไป ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230