ตรวจพื้นที่ชุมชนที่จะใช้เป็นผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เชษฐมาส ที่ปรึกษาคณะทำงานกินรี นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านไร่กองขิง และบ้านเหมืองกุง เพื่อตรวจพื้นที่ชุมชนที่จะใช้เป็นผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 12

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300