ต้อนรับคณะศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานในโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงานให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับคณะศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานในโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงานให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์” ในเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนางานด้านการบริหารงานการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300