ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ หมู่บ้าน ชุมชน

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ให้การต้อนรับ ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ หมู่บ้าน ชุมชน ในการขับเคลื่อน แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชน มั้นคง ปลอดภัยยาเสพติด ณ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300