ต้อนรับ คุณ SHIRISH JAIN กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ คุณ SHIRISH JAIN กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครอบครัว ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้ร่วมบริจากเงินสนับสนุนค่าอาหารสัตว์แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีคุณพันทิพ เลิศประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเป็นผู้รับมอบ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300