นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา10.00น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ให้การต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ ห้องอบรม 2 อาคารSMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300