สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบัตรรายปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๕

visibility 5,648

ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบัตรรายปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๕

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230