ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 13 อัตรา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 13 อัตรา ดังนี้
สำนักบริหารงานกลาง
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่การเงิน (ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลูกจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
4.นายสัตวแพทย์ (ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่งานการค้าภายใน (ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
6.นักเทคนิคการสัตวแพทย์ (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูลสัตว์ (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยงและกิจกรรม (ลูกจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่งานการค้าภายใน (ลูกจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา
11.เจ้าหน้าที่โยธาและระบบน้ำ (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
12.เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
13.เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 12 กันยายน 2557 ในระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักบิรหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) เลขที่ 33 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร.053-999020 โทรสาร 053-999079

หมายเหตุ : เอกสารในการยื่นสมัคร (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 4 ชุด)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300