ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค จำนวน ๑๓ อัตรา

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน ๑๓ อัตรา และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สพค. จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300