สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส) จำนวน ๑ อัตรา

visibility 18,482

ประกาศ สพค. เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส) จำนวน ๑ อัตรา

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230