สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จำนวน ๘ อัตรา

visibility 1,660

ประกาศ สพค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จำนวน ๘ อัตรา

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ
cloud_download
ใบสมัครงาน


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200